NZOZ Twoje Zdrowie

Klauzula informacyjna Centrum Medyczne Twoje Zdrowie

Fizjoterapia na NFZ

rehabilitacja nfz

Nasze poradnie

Poradnie NZOZ Twoje Zdrowie

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE SP. Z O.O. zwany dalej: „Administratorem".
  Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  Sosnowiec Naftowa 11 lub telefonując pod numer: 795114464
  Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Barbarę Herbreder, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

PODMIOT LECZNICZY: CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAKŁAD LECZNICZY: NZOZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwany dalej NZOZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE

 1. NZOZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE jest zakładem leczniczym.
 2. Siedziba podmiotu mieści się w Sosnowcu przy ulicy Naftowej 11.
 3. Obszar działania podmiotu i zakładu obejmuje miasto Sosnowiec, Województwo Śląskie oraz inne regiony Polski i innych krajów.
 4. Świadczenia udzielane są na zasadzie pełnej odpłatności oraz kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Podmiot leczniczy wykonuje świadczenia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Celem podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej, opieki pielęgniarskiej, domowej opieki długoterminowej.
 3. Świadczenia te wykonywane są przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniem właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.
 4. Nadrzędnym celem podmiotu jest zapewnienie pacjentowi wysokospecjalistycznej opieki medycznej z zachowaniem wszelkich jego praw.
 • Zadaniem podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze strukturą organizacyjną zakładu NZOZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE.
 • Świadczenia obejmują diagnostykę, leczenie, profilaktykę, edukację, rehabilitację pacjentów.
 • Zadania te realizowane są w poszczególnych komórkach zakładu.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU NZOZ TWOJE ZDROWIE

Jednostką organizacyjną zakładu jest NZOZ Centrum Medyczne Twoje Zdrowie.

Struktura NZOZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE obejmuje komórki organizacyjne przedstawione poniżej:

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU:

PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, EKG, badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, mammografia, densytometria)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG, UKG, HOLTER EKG, HOLTER RR)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, mammografia, densytometria, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, mammografia,densytometria, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia, konsultacji dietetycznych.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

PORADNIA NEFROLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, mammografia,densytometria, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia, konsultacji dietetycznych.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

PORADNIA DIETETYCZNA

 1. Zebranie wywiadu
 2. Ustalenie dotychczasowego modelu żywieniowego pacjenta
 3. Opracowanie indywidualnej diety dla pacjenta
 4. Ustalenie planu wprowadzania nowego modelu żywieniowego.
 5. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonej diety
 6. Współpraca z lekarzami zakładu celem dokładnej oceny stanu zdrowia pacjenta

PORADNIA REHABILITACYJNA, GABINET TERAPII MANUALNEJ I MASAŻU LECZNICZEGO

 1. Zebranie wywiadu.
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania układu ruchu przez lekarza rehabilitacji.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie konsultacji medycznych (specjalista reumatolog, ortopeda, neurolog, neurochirurg)
 4. Ustalenie diagnozy.
 5. Ustalenie planu wykonywania zabiegów fizykoterapii, terapii manualnej i masażu leczniczego.
 6. Wykonanie zabiegów fizykoterapii, terapii manualnej i masażu leczniczego.
 7. Prowadzenie kontrolnych badań układu ruchu.

PORADNIA CHIRURGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, UDP tętnic i żył kończyn dolnych)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, endoskopowe, RTG, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania dopplerowskie naczyń)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, angio-TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, UDP tętnic i żył, UKG);
 4. Ustalenie diagnozy.
 5. Ustalenie planu leczenia.

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG stawów)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, RTG, TK, MR, densytometria)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (USG, UDP)
 4. Ustalenie diagnozy.
 5. Zaplanowanie w razie konieczności konsultacji dermatologicznej.
 6. Ustalenie planu leczenia ( laseroterapia, ostrzykiwanie, skleroterapia)
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, dermatoskopię, rentgenowskie, badania TK)
 4. Ustalenie diagnozy.
 5. Ustalenie planu leczenia.
 6. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 7. Wykonywanie badań kontrolnych.
 8. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

PORADNIA NEUROLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG Doppler naczyń szyjnych, kręgowych, wewnątrzczaszkowych, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, EEG, EMG).
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.
PORADNIA PEDIATRYCZNA
 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania stomatologicznego
 3. Ustalenie diagnozy.
 4. Ustalenie planu leczenia. Procedury stomatologiczne obejmują leczenie w zakresie stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, periodontologię, chirurgię stomatologiczną)
 5. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Ustalenie diagnozy.
 3. Ustalenie planu leczenia.
 4. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.

PORADNIA PROMOCJI ZDROWIA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, densytometria, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. aplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

PORADNIA ŻYWIENIOWA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego i dietetycznego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, densytometria, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

PORADNIA ONKOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG, UKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego w domu pacjenta.
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Analiza kart wypisowych, badań diagnostycznych.
 4. Ustalenie planu leczenia.
 5. Wykonanie zaplanowanych zabiegów w domu pacjenta przez fizjoterapetę.
 6. Przeprowadzenie kontroli lekarskiej.
 7. Zaplanowanie dalszego leczenia przez lekarza- kontynuacja rehabilitacji w domu lub ambulatoryujnie.

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego w domu pacjenta.
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Analiza kart wypisowych, badań diagnostycznych.
 4. Ustalenie planu leczenia.
 5. Wykonanie zaplanowanych zabiegów w domu pacjenta przez pielęgniarkę.
 6. Przeprowadzenie kontroli lekarskiej.
 7. Zaplanowanie dalszego leczenia przez lekarza- kontynuacja opieki nad pacjentem lub przekazanie go do opieki ambulatoryjnej.

GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI DIABETOLOGICZNEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI REUMATOLOGICZNEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI NEUROLOGICZNEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI ŻYWIENIOWEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI CHIRURGII NACZYNIOWEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI ZABURZEŃ METABOLICZNYCH

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI KARDIOLOGICZNEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Świadczenia zdrowotne wykonywane są w siedzibie podmiotu leczniczego oraz w domu pacjentów.
 2. Świadczenia w Zakładzie wykonywane są zgodnie z obowiązującym planem pracy CENTRUM MEDYCZNEGO NZOZ TWOJE ZDROWIE.
 3. Opieką lekarską objęty może być każdy pacjent, z wyjątkiem osób chorych psychicznie, zagrażających sobie i innym, osób pod wpływem alkoholu oraz zachowujących się agresywnie do personelu medycznego.
 4. Przyjmowanie pacjentów odbywa się na podstawie zapisu w rejestr osób oczekujących na świadczenia, za wyjątkiem pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy (o kwalifikacji trybu przyjęć decyduje lekarz)
 5. Zakład zapewnia rejestrację pacjentów w miejscu pełnienia świadczeń, zgłoszenia telefonicznego oraz rejestracji on-line na stronie internetowej NZOZ-u.
 6. W sytuacjach braku dostępu do lekarzy danej komórki, pacjent zostaje przyjęty przez lekarza internistę i w razie potrzeby pokierowany do innych podmiotów leczniczych celem zapewnienia pełnej opieki medycznej.

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI

 • NZOZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE współdziała z innymi podmiotami celem zapewnienia prawidłowości diagnostyki.
 • Badania laboratoryjne wykonywane są w Sosnowcu, Laboratorium GRAN-MED, ul. Kościelna.
 • Badania densytometryczne wykonywane są w Katowicach, w Centrum Leczenia Osteoporozy, ul. Opolska.
 • Badania radiologiczne wykonywane są poprzez NZOZ TWOJE ZDROWIE, zgodnie z umowami o podwykonawstwo.

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

 1. Świadczenia udzielane w CENTRUM MEDYCZNYM NZOZ TWOJE ZDROWIE są świadczeniami refundowanymi przez NFZ oraz świadczeniami komercyjnymi.
 2. Świadczenia w ramach umowy z NFZ wykonywane są w godzinach ustalonych w harmonogramie pracy zgodnym z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Świadczenia komercyjne w poradniach, które mają umowę z NFZ, tj. Poradni Zaburzeń Metabolicznych, Poradni Stomatologiczej, Rehabilitacji Domowej, wykonywane są poza harmonogramem pracy z NFZ.
 4. Pozostałe poradnie świadczą usługi tylko komercyjnie.
 5. Płatności za usługi pacjent dokonuje w rejestracji, gdzie otrzymuje paragon lub fakturę.
 6. Koszt wykonanej usługi ustalany jest w oparciu o cennik dostępny w zakładzie oraz na stronie internetowej zakładu (zał1.)

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 1. Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji danych.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub druków
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

OPŁATY:
Cena jednej strony kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,70 zł (brutto).
Cena dokumentacji medycznej (wynik badania zapisany elektronicznie) na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) wynosi 1,60 zł (brutto).
Jedna strona wyciągu lub odpisu - 7,56 zł,