NZOZ Twoje Zdrowie

Wyraź swoją opinię

Fizjoterapia na NFZ

rehabilitacja nfz

Nasze poradnie

Poradnie NZOZ Twoje Zdrowie

Ankieta zadowolenia

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety poprzez zaznaczenie odpowiedzi, zgodnie z Państwa odczuciami. Prosimy również o dopisanie uwag w miejscach pozostawionych specjalnie do tego celu.

Wybierz poradnię *Wybierz ocenianą poradnię

1. OCENA REJESTRACJI - JAK PAN(I) OCENIA?

szybkość załatwienia formalności podczas rejestracji?*
jakość otrzymanych informacji?*
uprzejmość osób rejestrujących?*
dostępność rejestracji telefonicznej?*
Proszę podać uwagi

2. OPIEKA LEKARSKA  - JAK PAN(I) OCENIA?

uprzejmość i życzliwość lekarza?*
zainteresowanie pacjentami?*
informacje o przebiegu choroby i sposobie leczenia, profilaktyce?*
poszanowanie prywatności podczas wizyty/badań lekarskich?*
Proszę podać uwagi

3. OPIEKA PIELĘGNIARSKA - JAK PAN(I) OCENIA?

uprzejmość i życzliwość pielęgniarek?*
staranność wykonywania zabiegów przez pielęgniarki?*
informacje uzyskane od pielęgniarek?*
informacje uzyskane od pielęgniarek?*
Proszę podać uwagi

4. WARUNKI PANUJĄCE W PRZYCHODNI / PORADNI -  JAK PAN(I) OCENIA?

wyposażenie w poczekalni (krzesła, wieszaki, itp.)?*
oznakowanie gabinetów?*
czystość w poczekalni?*
dostęp do toalet?*
czystość w toaletach?*
Proszę podać uwagi
5. Czy zetknęła się Pani/zetknął się Pan z nieuprzejmym traktowaniem przez personel Przychodni/Poradni?*
Tak
Nie
Proszę opisać sytuację:
7. Czy w razie konieczności poleciłaby Pani/poleciłby Pan Przychodnię/Poradnię swoim bliskim?*
Tak
Nie
Nie mam zdania
WŁASNA OPINIA - Jeżeli w trakcie pobytu zetknęła się Pani / zetknął się Pan z zagadnieniami, sytuacjami pozytywnymi lub negatywnymi nie ujętymi w ankiecie bardzo prosimy o pisemną informację w tym miejscu:

METRYCZKA DLA PACJENTA

Płeć*
Kobieta
Mężczyzna
Wiek*
Do 19 lat
20 - 29 lat
30 - 39 lat
40 - 49 lat
50 - 59 lat
60 - 69 lat
70 - 79 lat
powyżej 80 lat
Wykształcenie*
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
Miejsce zamieszkania*
wieś
miasto (do 10 tys. mieszkańców)
miasto (do 50 tys. mieszkańców)
miasto (powyżej 50 tys. mieszkańców)

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienia ankiety.