Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

TWOJE ZDROWIE

Nasi specjaliści czekają by Ci pomóc

 
Onas

NZOZ TWOJE ZDROWIE powstał w 2009 roku
W 2010 roku jako pierwsza i do tej pory jedyna poradnia w Sosnowcu, podpisaliśmy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie zaburzeń metabolicznych.

W 2014 roku powstał nowy podmiot leczniczy, CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE SP. Z O.O. , który przejął umowę Poradni Zaburzeń Metabolicznych NZOZ TWOJE ZDROWIE na świadczenia  w ramach kontraktu NFZ . W drodze konkursu CENTRUM podpisało także umowę z NFZ na świadczenia w stomatologii i rehabilitacji domowej.

NZOZ TWOJE ZDROWIE działa natomiast dalej, ale swoje usługi świadczy odpłatnie albo w ramach umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Wszystkie informacje szczegółowe, dotyczące zakresu udzielanych świadczeń, opłat za dokumentację medyczną dostępne są poniżej. Cennik dostępny jest w zakładce CENNIK.


Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów NZOZ TWOJE ZDROWIE
1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „NZOZ TWOJE ZDROWIE zwany dalej: „Administratorem".
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
Sosnowiec Naftowa 11 lub telefonując pod numer: 795114464
Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Grzegorza Ziobro, pisząc na adres: jw lub telefonując pod numer: 791788112

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE SP. Z O.O. zwany dalej: „Administratorem".
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
Sosnowiec Naftowa 11 lub telefonując pod numer: 795114464
Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Annę Jankiewicz, pisząc na adres: jw lub telefonując pod numer: 795114464

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 


PODMIOT LECZNICZY: KATARZYNA JANKIEWICZ-ZIOBRO
ZAKŁAD LECZNICZY: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
TWOJE ZDROWIE 41-200 SOSNOWIEC NAFTOWA 11

 

 1. Podmiot leczniczy Katarzyna Jankiewicz-Ziobro został założony przez osobę fizyczną Katarzynę Jankiewicz-Ziobro.
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TWOJE ZDROWIE jest zakładem leczniczym.
 3. Siedziba podmiotu mieści się w Sosnowcu przy ulicy Naftowej 11.
 4. Obszar działania podmiotu i zakładu obejmuje miasto Sosnowiec, Województwo Śląskie oraz inne regiony Polski i innych krajów.
 5. Świadczenia udzielane są na zasadzie pełnej odpłatności oraz w ramach prywatnych ubezpieczalni zdrowotnych.

 

CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. 1. Podmiot leczniczy wykonuje świadczenia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Celem podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej.
 3. Świadczenia te wykonywane są przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.
 4. Nadrzędnym celem podmiotu jest zapewnienie pacjentowi wysokospecjalistycznej opieki medycznej z zachowaniem wszelkich jego praw.
  1. Zadaniem podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze strukturą organizacyjną zakładu NZOZ TWOJE ZDROWIE.
  2. Świadczenia obejmują diagnostykę, leczenie, profilaktykę, edukację, rehabilitację pacjentów.
  3. Zadania te realizowane są w poszczególnych komórkach zakładu.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU NZOZ TWOJE ZDROWIE

Jednostką organizacyjną zakładu jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska.

Struktura NZOZ TWOJE ZDROWIE obejmuje komórki organizacyjne, których zakres udzielanych świadczeń, organizacja i zadania przedstawione są poniżej:

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU:

PORADNIA ZABURZEŃ METABOLICZNYCH I LECZENIA OTYŁOŚCI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, EKG, badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, mammografia, densytometria)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PORADNIA INTERNISTYCZNA, PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG, UKG, HOLTER EKG, HOLTER RR)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

 1. >Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, mammografia, densytometria, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, mammografia,densytometria, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia, konsultacji dietetycznych.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PORADNIA DIETETYCZNA

 1. Zebranie wywiadu
 2. Ustalenie dotychczasowego modelu żywieniowego pacjenta
 3. Opracowanie indywidualnej diety dla pacjenta
 4. Ustalenie planu wprowadzania nowego modelu żywieniowego.
 5. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonej diety
 6. Współpraca z lekarzami zakładu celem dokładnej oceny stanu zdrowia pacjenta

 

PORADNIA REHABILITACJI DLA DOROSŁYCH I DZIECI,
GABINET TERAPII MANUALNEJ I MASAŻU LECZNICZEGO

 1. Zebranie wywiadu.
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania układu ruchu przez lekarza rehabilitacji.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie konsultacji medycznych (specjalista reumatolog, ortopeda, neurolog, neurochirurg)
 4. Ustalenie diagnozy.
 5. Ustalenie planu wykonywania zabiegów z fizykoterapii, terapii manualnej i masażu leczniczego.
 6. Wykonywanie zabiegów z fizykoterapii, terapii manualnej i masażu leczniczego.
 7. Prowadzenie kontrolnych badań układu ruchu.

 

PORADNIA CHIRURGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, UDP tętnic i żył kończyn dolnych)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, endoskopowe, RTG, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia, w tym leczenia operacyjnego.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.


PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania dopplerowskie naczyń)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, angio-TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia, w tym leczenia operacyjnego.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, UDP tętnic i żył, UKG)
 4. Ustalenie diagnozy.
 5. Ustalenie planu leczenia.

 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG stawów)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, RTG, TK, MR, densytometria)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI-
KONSULTACJE LEKARSKIE

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG stawów)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, RTG, TK, MR, densytometria)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (USG, UDP)
 4. Ustalenie diagnozy.
 5. Zaplanowanie w razie konieczności konsultacji dermatologicznej.
 6. Ustalenie planu leczenia (laseroterapia, ostrzykiwanie, skleroterapia)
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, dermatoskopię, rentgenowskie, badania TK)
 4. Ustalenie diagnozy.
 5. Ustalenie planu leczenia.
 6. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 7. Wykonywanie badań kontrolnych.
 8. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG Doppler naczyń szyjnych, kręgowych, wewnątrzczaszkowych, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, EEG, EMG).
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA PEDIATRYCZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, )
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, )
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ DLA DOROSŁYCH I DZIECI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, )
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie ew. planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA OSTEOPOROZY

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, densytometria, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA LECZENIA BÓLU

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, densytometria, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania stomatologicznego
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (RTG)
 4. Ustalenie diagnozy, leczenie zachowawcze, protetyczne.
 5. Ustalenie planu leczenia.
 6. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Ustalenie diagnozy.
 3. Ustalenie planu leczenia.
 4. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.

 

PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, densytometria, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego w domu pacjenta.
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Analiza kart wypisowych, badań diagnostycznych.
 4. Ustalenie planu leczenia.
 5. Wykonanie zaplanowanych zabiegów w domu pacjenta przez fizjoterapetę.
 6. Przeprowadzenie kontroli lekarskiej .
 7. Zaplanowanie dalszego leczenia przez lekarza - kontynuacja rehabilitacji w domu lub ambulatoryujnie.

 

OPIEKA DOMOWA RODZINNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego w domu pacjenta.
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Analiza kart wypisowych, badań diagnostycznych.
 4. Ustalenie planu leczenia.
 5. Wykonanie zaplanowanych zabiegów w domu pacjenta przez pielęgniarkę.
 6. Przeprowadzenie kontroli lekarskiej.
 7. Zaplanowanie dalszego leczenia przez lekarza - kontynuacja opieki nad pacjentem lub przekazanie go do opieki ambulatoryjnej.

 

PORADNIA GERIATRYCZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, )
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie ew. planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA IMMUNOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, )
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie ew. planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, )
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie ew. planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 GABINET ZABIEGOWY

 1. 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

 

PUNKT SZCZEPIEŃ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie szczepień u dzieci i dorosłych.

 

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Świadczenia zdrowotne wykonywane są w siedzibie podmiotu leczniczego.
 2. Świadczenia w Zakładzie wykonywane są zgodnie z obowiązującym planem pracy NZOZ-u TWOJE ZDROWIE.
 3. Opieką lekarską objęty może być każdy pacjent, z wyjątkiem osób chorych psychicznie, zagrażających sobie i innym, osób pod wpływem alkoholu oraz zachowujących się agresywnie do personelu medycznego.
 4. Przyjmowanie pacjentów odbywa się na podstawie zapisu w rejestr osób oczekujących na świadczenia, za wyjątkiem pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy (o kwalifikacji trybu przyjęć decyduje lekarz)
 5. Zakład zapewnia rejestrację pacjentów w miejscu pełnienia świadczeń, zgłoszenia telefonicznego oraz rejestracji on-line na stronie internetowej NZOZ-u.
 6. W sytuacjech braku dostępu do lekarzy danej komórki, pacjent zostaje przyjęty przez lekarza internistę i w razie potrzeby pokierowany do innych podmiotów leczniczych celem zapewnienia pełnej opieki medycznej.

 

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI

 1. NZOZ TWOJE ZDROWIE współdziała z innymi podmiotami celem zapewnienia prawidłowości dianostyki.
 2. Badania radiologiczne (RTG, TK, MR) wykonywane są w Katowicach, w NZOZ EURO-MEDIC.
 3. Badania RTG wykonywane są w Sosnowcu, NZOZ MEDICO, ul. Odrodzenia.
 4. Badania laboratoryjne wykonywane są w Sosnowcu, Laboratorium GRAN-MED, ul. Kościelna.
 5. Badania densytometryczne wykonywane są w Katowicach, w Centrum Leczenia Osteoporozy Sp. z o.o., ul. Opolska.

 

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

 1. Świadczenia udzielane w NZOZ TWOJE ZDROWIE są w całości świadczeniami odpłatnymi.
 2. Opłaty za świadczenia pokrywane są bezpośrednio przez pacjenta lub zgodnie z umową z danym towarzystwem ubezpieczeniowym.
 3. Wysokość opłat za daną usługę medyczną dostępna jest w cenniku w poradni oraz na stronie internetowej. (zał 1.)
 4. Opłat pacjent dokonuje w rejestracji, otrzymuje paragon fiskalny, ewentualnie fakturę.

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

§ 11

 1. Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji danych.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub druków
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

 

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§ 12

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

 

§ 13

OPŁATY:

Cena jednej strony kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,70 zł (brutto).
Cena dokumentacji medycznej (wynik badania zapisany elektronicznie) na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) wynosi 1,60 zł (brutto).
Jedna strona wyciągu lub odpisu - 7,56 zł,

PODMIOT LECZNICZY: CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAKŁAD LECZNICZY: NZOZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwany dalej NZOZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE

 1. NZOZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE jest zakładem leczniczym.
 2. Siedziba podmiotu mieści się w Sosnowcu przy ulicy Naftowej 11.
 3. Obszar działania podmiotu i zakładu obejmuje miasto Sosnowiec, Województwo Śląskie oraz inne regiony Polski i innych krajów.
 4. Świadczenia udzielane są na zasadzie pełnej odpłatności oraz kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Podmiot leczniczy wykonuje świadczenia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. Celem podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej, opieki pielęgniarskiej, domowej opieki długoterminowej.
 3. Świadczenia te wykonywane są przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniem właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.
 4. Nadrzędnym celem podmiotu jest zapewnienie pacjentowi wysokospecjalistycznej opieki medycznej z zachowaniem wszelkich jego praw.
 • Zadaniem podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze strukturą organizacyjną zakładu NZOZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE.
 • Świadczenia obejmują diagnostykę, leczenie, profilaktykę, edukację, rehabilitację pacjentów.
 • Zadania te realizowane są w poszczególnych komórkach zakładu.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU NZOZ TWOJE ZDROWIE

Jednostką organizacyjną zakładu jest NZOZ Centrum Medyczne Twoje Zdrowie.

 

Struktura NZOZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE obejmuje komórki organizacyjne przedstawione poniżej:

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU:

PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, EKG, badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, mammografia, densytometria)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG, UKG, HOLTER EKG, HOLTER RR)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, mammografia, densytometria, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, mammografia,densytometria, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia, konsultacji dietetycznych.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PORADNIA NEFROLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, mammografia,densytometria, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia, konsultacji dietetycznych.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PORADNIA DIETETYCZNA

 1. Zebranie wywiadu
 2. Ustalenie dotychczasowego modelu żywieniowego pacjenta
 3. Opracowanie indywidualnej diety dla pacjenta
 4. Ustalenie planu wprowadzania nowego modelu żywieniowego.
 5. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonej diety
 6. Współpraca z lekarzami zakładu celem dokładnej oceny stanu zdrowia pacjenta

 

PORADNIA REHABILITACYJNA, GABINET TERAPII MANUALNEJ I MASAŻU LECZNICZEGO

 1. Zebranie wywiadu.
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania układu ruchu przez lekarza rehabilitacji.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie konsultacji medycznych (specjalista reumatolog, ortopeda, neurolog, neurochirurg)
 4. Ustalenie diagnozy.
 5. Ustalenie planu wykonywania zabiegów fizykoterapii, terapii manualnej i masażu leczniczego.
 6. Wykonanie zabiegów fizykoterapii, terapii manualnej i masażu leczniczego.
 7. Prowadzenie kontrolnych badań układu ruchu.

 

PORADNIA CHIRURGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, UDP tętnic i żył kończyn dolnych)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, endoskopowe, RTG, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania dopplerowskie naczyń)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, angio-TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, UDP tętnic i żył, UKG);
 4. Ustalenie diagnozy.
 5. Ustalenie planu leczenia.

 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG stawów)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, RTG, TK, MR, densytometria)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (USG, UDP)
 4. Ustalenie diagnozy.
 5. Zaplanowanie w razie konieczności konsultacji dermatologicznej.
 6. Ustalenie planu leczenia ( laseroterapia, ostrzykiwanie, skleroterapia)
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, dermatoskopię, rentgenowskie, badania TK)
 4. Ustalenie diagnozy.
 5. Ustalenie planu leczenia.
 6. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 7. Wykonywanie badań kontrolnych.
 8. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA NEUROLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG Doppler naczyń szyjnych, kręgowych, wewnątrzczaszkowych, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, EEG, EMG).
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA PEDIATRYCZNA
 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania stomatologicznego
 3. Ustalenie diagnozy.
 4. Ustalenie planu leczenia. Procedury stomatologiczne obejmują leczenie w zakresie stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, periodontologię, chirurgię stomatologiczną)
 5. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Ustalenie diagnozy.
 3. Ustalenie planu leczenia.
 4. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.

 

PORADNIA PROMOCJI ZDROWIA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, densytometria, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. aplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA ŻYWIENIOWA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego i dietetycznego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, rentgenowskie, densytometria, badania TK, MR, badania endoskopowe przewodu pokarmowego)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.
 9. Zaplanowanie dodatkowych konsultacji specjalistycznych.

 

PORADNIA ONKOLOGICZNA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Wykonanie dostępnych w zakładzie badań diagnostycznych (badania USG jamy brzusznej, EKG, UKG)
 4. Zaplanowanie poszerzenia diagnostyki o badania wykonane poza zakładem (badania laboratoryjne, badania rentgenowskie, TK, MR)
 5. Ustalenie diagnozy.
 6. Ustalenie planu leczenia.
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiedniej ilości wizyt kontrolnych monitorujących skuteczność prowadzonego leczenia.
 8. Wykonywanie badań kontrolnych.

 

ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego w domu pacjenta.
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Analiza kart wypisowych, badań diagnostycznych.
 4. Ustalenie planu leczenia.
 5. Wykonanie zaplanowanych zabiegów w domu pacjenta przez fizjoterapetę.
 6. Przeprowadzenie kontroli lekarskiej.
 7. Zaplanowanie dalszego leczenia przez lekarza- kontynuacja rehabilitacji w domu lub ambulatoryujnie.

 

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

 1. Zebranie wywiadu lekarskiego w domu pacjenta.
 2. Przeprowadzenie dokładnego badania lekarskiego.
 3. Analiza kart wypisowych, badań diagnostycznych.
 4. Ustalenie planu leczenia.
 5. Wykonanie zaplanowanych zabiegów w domu pacjenta przez pielęgniarkę.
 6. Przeprowadzenie kontroli lekarskiej.
 7. Zaplanowanie dalszego leczenia przez lekarza- kontynuacja opieki nad pacjentem lub przekazanie go do opieki ambulatoryjnej.

GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

 

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI DIABETOLOGICZNEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

 

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI REUMATOLOGICZNEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

 

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI NEUROLOGICZNEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI ŻYWIENIOWEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI CHIRURGII NACZYNIOWEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI ZABURZEŃ METABOLICZNYCH

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

 

GABINET ZABIEGOWY DLA PORADNI KARDIOLOGICZNEJ

 1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego.
 2. Wykonywanie iniekcji domięśniowych, zmian opatrunków.
 3. Zakładanie holterów RR, EKG, pomiary RR, wykonywanie badań EKG.

 

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Świadczenia zdrowotne wykonywane są w siedzibie podmiotu leczniczego oraz w domu pacjentów.
 2. Świadczenia w Zakładzie wykonywane są zgodnie z obowiązującym planem pracy CENTRUM MEDYCZNEGO NZOZ TWOJE ZDROWIE.
 3. Opieką lekarską objęty może być każdy pacjent, z wyjątkiem osób chorych psychicznie, zagrażających sobie i innym, osób pod wpływem alkoholu oraz zachowujących się agresywnie do personelu medycznego.
 4. Przyjmowanie pacjentów odbywa się na podstawie zapisu w rejestr osób oczekujących na świadczenia, za wyjątkiem pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy (o kwalifikacji trybu przyjęć decyduje lekarz)
 5. Zakład zapewnia rejestrację pacjentów w miejscu pełnienia świadczeń, zgłoszenia telefonicznego oraz rejestracji on-line na stronie internetowej NZOZ-u.
 6. W sytuacjach braku dostępu do lekarzy danej komórki, pacjent zostaje przyjęty przez lekarza internistę i w razie potrzeby pokierowany do innych podmiotów leczniczych celem zapewnienia pełnej opieki medycznej.

 

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI

 • NZOZ CENTRUM MEDYCZNE TWOJE ZDROWIE współdziała z innymi podmiotami celem zapewnienia prawidłowości diagnostyki.
 • Badania laboratoryjne wykonywane są w Sosnowcu, Laboratorium GRAN-MED, ul. Kościelna.
 • Badania densytometryczne wykonywane są w Katowicach, w Centrum Leczenia Osteoporozy, ul. Opolska.
 • Badania radiologiczne wykonywane są poprzez NZOZ TWOJE ZDROWIE, zgodnie z umowami o podwykonawstwo.

 

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

 1. Świadczenia udzielane w CENTRUM MEDYCZNYM NZOZ TWOJE ZDROWIE są świadczeniami refundowanymi przez NFZ oraz świadczeniami komercyjnymi.
 2. Świadczenia w ramach umowy z NFZ wykonywane są w godzinach ustalonych w harmonogramie pracy zgodnym z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Świadczenia komercyjne w poradniach, które mają umowę z NFZ, tj. Poradni Zaburzeń Metabolicznych, Poradni Stomatologiczej, Rehabilitacji Domowej, wykonywane są poza harmonogramem pracy z NFZ.
 4. Pozostałe poradnie świadczą usługi tylko komercyjnie.
 5. Płatności za usługi pacjent dokonuje w rejestracji, gdzie otrzymuje paragon lub fakturę.
 6. Koszt wykonanej usługi ustalany jest w oparciu o cennik dostępny w zakładzie oraz na stronie internetowej zakładu (zał1.)

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

§ 11

 1. Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji danych.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub druków
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§ 12

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

§ 13

OPŁATY:
Cena jednej strony kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,70 zł (brutto).
Cena dokumentacji medycznej (wynik badania zapisany elektronicznie) na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) wynosi 1,60 zł (brutto).
Jedna strona wyciągu lub odpisu - 7,56 zł,