Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

TWOJE ZDROWIE

Nasi specjaliści czekają by Ci pomóc

 

INSTRUKCJA

REJESTRACJI INTERNETOWEJ „NZOZ TWOJE ZDROWIE”

LOGOWANIE

1.Wejdź na stronę: www.twojezdrowie.nzoz.sosnowiec.pl - zakładka

REJESTRACJA INTERNETOWA.

2.Naciśnij przycisk „Regulamin” i zapoznaj się z nim (zalogowanie się do systemu oznacza jego akceptację).

3.W polu „PESEL” wpisz numer pesel rejestrowanej osoby.

4.W polu „Identyfikator logowania” wpisz nazwisko rejestrowanej osoby (dane muszą być zgodne z danymi znajdującymi się w bazie NZOZ TWOJE ZDROWIE).

5.Naciśnij przycisk „Zaloguj”.

REJESTRACJA

1.Po zalogowaniu naciśnij przycisk „Zaplanuj nową wizytę”.

2.W polu „Poradnia” wybierz z listy „Poradnia lekarzy specjalistów”.

3.W polu „Lekarz” wybierz z listy nazwisko lekarza.

4.Naciśnij ikonę by wybrać datę, kiedy ma się odbyć wizyta.

5.Naciśnij przycisk „Pokaż terminy”.

6.Wybierz w terminarzu datę wizyty klikając w odpowiednią godzinę.

7.W celu potwierdzenia wizyty naciśnij przycisk „Potwierdź”.

8.W celu rezygnacji z wizyty naciśnij przycisk „Rezygnuj”.

9.W celu wylogowania naciśnij przycisk „Wyloguj”.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Po zalogowaniu można uzupełnić numery telefonów kontaktowych oraz adres e-mail. W tym celu wypełnij odpowiednie pola i zatwierdź przyciskiem „Zapisz dane”.